NÁLEZ TELESNÝCH POZOSTATKOV POD SOKOLICOU

Dnes dopoludnia boli záchranári Horskej služby Pieninského národného parku požiadaní kolegami z poľského GOPR o súčinnosť pri transporte telesných pozostatkov, ktoré boli nájdené dňa 6.01. zamestnancami poľského Pieninskiego Parku Narodowego. Záchranári s ostatnými zložkami počas dňa vykonávali potrebné činnosti s tým súvisiace.