Horská služba Pieninského národného parku okrem svojich hlavných činností realizuje aj daľšie služby.


1. Asistenčná služba pri športových alebo kultúrnych podujatiach v oblasti Pienin, Spišskej Magury a Ľubovianskej vrchoviny


2. Zabezpečenie záchrany na lyžiareskej trati odborne spôsobilými záchranármi pre túto činnosť


3. Odborné prednášky a školenia pre školy či verejnosť


V prípade záujmu o niektorú zo služieb prosíme o kontakt na telefónne číslo: 0907 111 195 alebo e-mail: hspienap@gmail.com