Kontaktná adresa: 
Horská služba Pieninského národného parku
SNP 128, 061 01, Spišská Stará Ves 

e-mail: hspieniap@gmail.com, tel: +421 907 111 195

Predseda rady HS PIENAPu:   Ing. Marko Popovič   0905 357 472
Zástupca predsedu rady:      PhDr. Miroslav Zelina 0910 194 275
Členovia rady:               Mgr. Marek Kuruc   
                          Mgr. Peter Popovič
                          Peter Zajonc