Výstavba náučného chodníka

Dnešným dňom naši záchranári začali v teréne výstavbu náučného chodníka Horských záchranárov. Na viacerých miestach boli umiestnené konštrukcie na fotomapy a informačné tabule. Práce by mali byť ukončené v prvej polovici mesiaca júl. Nový turistický produkt, už onedlho.