SMRTEĽNÝ PÁD ZO SOKOLICE

Dnes popoludní boli záchranári HS PIENINY požiadaní kolegami z Poľského GOPR o súčinnosť pri transporte materiálu a záchranárov v prielome Dunajca, ktorí sa potrebovali dostať na poľský breh Dunajca v oblasti Sokolice. Druha skupina poľských záchranárov v tom čase zlaňovala s telesnými pozostatkami nebohej osoby, ktorá bola nájdená pod masívom Sokolice. Naši záchranári transportovali kolegov a materiál od hranice na miesto pod Sokolicou, odkiaľ záchranári preplávali raftovým člnom na druhý breh Dunajca. Následne bol transport vykonaný po rieke Dunajec pomocou raftového člnu k mestu Szczawnica.