ŠKOLENIE ZÁCHRANY NA TEČÚCICH TOKOCH

Počas dnešného dňa sa naši členovia venovali vodnej záchrane na tečúcich tokoch. Záchranári cvičili techniky záchrany a plávania s kandidátmi na členov HS PIENINY. Horská záchrana je v našom horstve špecifická vzhľadom na rieku Dunajec a s ňou spojenú vodnú záchranu. Niektorí naši členovia sú preto na túto činnosť odborne vyškolení a vystrojení.

#horskasluzba#pieniny#vodnazachrana