Prednáška pre žiakov Gymnázia Zlaté Moravce

Počas dnešného večera sa v Červenom Kláštore uskutočnila prednáška pre žiakov Gymnázia Zlaté Moravce. Žiaci boli oboznámení o bezpečnej turistike a horskej záchrane ⛑️⛰️