POMIENKA NA OBETE HÔR

Počas dnešného popoludnia sa v Prielome Dunajca pod Osobitou uskutočnila ako každoročne v tomto období pietna spomienka na obete hôr. Záchranári HS PIENINY, spoločne s kňazmi, horskými záchranármi z Poľska a verejnosťou si modliťbou a zapálením sviec pripomenuli tých, ktorí svoj život zanechali v horách. Česť ich pamiatke.

#horskasluzba#pieniny#pietnaspomienka