Pieninská cesta Prielomom Dunajca sa dočká veľkej rekonštrukcie


Štátne lesy Tatranského národného parku plánujú rekonštrukciu Pieninskej cesty v Prielome Dunajca, ktorá je zároveň v súčastnosti najvyťaženejším turistickým a cyklistickým chodníkom v Pieninách.
Informácie plánovanej rekonštrukcii boli publikované vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie k vyhlásenej súťaži na dodávateľa stavebných prác.


Realizácia rekonštrukcie ma prebehnúť vďaka schválenému projektu ,,„Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry“, ktorý je financovaný z fondov Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko – Slovensko. Celková predpokladaná hodnota rekonštrukcie bola vyčíslená na 1 468 000 eur bez DPH.
Plánovaná je stavebná úprava Pieninskej cesty v celkovej dĺžke 7 980 metrov, sanácia 27 oporných múrov a dvoch mostov. Okrem toho má pribudnúť deväť prístreškov a informačných tabúľ a 22 zrubových lavičiek.

Pieninskou cestou počas letnej turistickej sezóny prechádzajú denne stovky až tisíce turistov a na tejto trase dochádza aj k najčastejším úrazom turistov, pri ktorých zasahujú horskí záchranári. Horská služba Pieninského národného parku vníma tento projekt veľmi pozitívne, nakoľko očakávame prínos z hľadiska bezpečnosti, čo sa dúfame odrazí aj na zníženom počte úrazov.