MEDZINÁRODNÝ PIENINSKÝ DUATLON

MEDZINÁRODNÝ PIENINSKÝ DUATLON

Ponúkame vám niekoľko záberov z dnešného Medzinárodného Pieninského Duatlonu, ktorý spoluorganizovala a zabezpečovala Horská služba Pieninského národného parku.

MEDZINÁRODNÝ PIENINSKÝ DUATLON – Ponúkame vám niekoľko záberov z dnešného Medzinárodného Pieninského Duatlonu, ktorý spoluorganizovala a zabezpečovala Horská služba Pieninského národného parku.