LEZECKO-KONDIČNÉ ŠKOLENIE V JULSKÝCH ALPÁCH

V dňoch 5-8.10 sa uskutočnilo kondično-lezecké školenie v Julských Apách v Slovinsku. Školenia sa zúčastnilo osem našich členov, ktorí sa venovali lezeniu via ferrata, teda špecifickej turistickej ceste zaistenej oceľovým lanom pripevneným ku skale. Záchranári liezli na viacerých via ferratách a vystúpili ja na najvyšší štít Slovinska Triglav, okrem toho si spoločne prešli techniky lezenia a práce s materiálom k tomu potrebným a takisto sa venovali postupom pri krízových situáciách či evakuácii zranenej osoby.

#horksasluza#skolenie#viaferrata#robimetosrdcom