ČISTÉ HORY A ČISTÉ TOKY

🌿✨ Horská služba Pieniny a GOPR spoja sily v čistení hôr a Dunajca! 🏞️💪 PRÍĎTE A PRIDAJTE SA k nám na dobrovoľníckej akcii, kde budeme spoločne čistiť naše horské prostredie a udržiavať ho bezpečné a čisté pre všetkých návštevníkov. 🌲💚

Stretnutie a rozdelenie do skupín na slovenskej strane:

9:00 – CHATA PIENINY (Lesnica)