Stretnutie na pôde NR SR k novele zákona o HZS.

Dňa 14. 6. 2024 sa v NR SR stretli predstavitelia HSnS a HS PIENAP s poslancami slovenského parlamentu kde tlmočili stanoviská k predloženej novele zákona o HZS. Zástupcovia občianskych združení poukázali na skutočnosť, že zo súčasnej legislatívy nie je jasné ich postavenie a vyslovili požiadavku na ich zákonné zaradenie a komplexného riešenia horskej záchrany na Slovensku.

#horskazachrana #slovensko #robimetosrdcom