PREZENTÁCIA PRE „LIGU PROTI RAKOVINE“

Horská služba PIENAPu sa zúčastnila spoločnej prezentačnej akcie spolu s Policajným zborom SR v Červenom Kláštore.

PREZENTÁCIA PRE „LIGU PROTI RAKOVINE“Horská služba PIENAPu sa zúčastnila spoločnej prezentačnej akcie spolu s Policajným zborom SR v Červenom Kláštore. Jednotlivé zložky oboznámili účastníkov so svojou činnosťou a ukážkami spestrili program. Pre účastníkov bolo veľkým zážitkom spoznať prácu, materiál záchranárov a policajtov či previesť sa terénnym vozidlom.