NOVÝ TURISTICKÝ CHODNÍK V PIENINÁCH

Počas dnešného dňa naši členovia spolu so značkárom KST osadzovali ďalšie turistické stĺpiky, značenia a smerovníky na novo vytýčenej žltej turistickej značke vedúcej z pod vrcholu Šafranovky na Rovňu a ďalej k Chate Pieniny. S prácami sa začalo už na jeseň o čom sme informovali. Dnešným dňom sa dokončili terénne úpravy a výstavba značenia. Nový turistický chodník ponúka krásne výhľady na Tri Koruny, Holicu, Sokolicu, Bystrík, ale aj na časť Belianských Tatier. Projekt vytvorenia nového turistického chodníka zastrešovala obec Lesnica v spolupráci s Chatou Pieniny a HS PIENINY.