DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE OHĽADOM POHYBU V HORÁCH

Prosíme turistov o dôkladne rešpektovanie nových nariadení vlády SR ohľadom pohybu v prírode, teda aj v horách. Takisto apelujeme na zvýšenú ostražitosť a zodpovedné správanie pri pohybe v horskom teréne.

🔴 Pri pohybe v prírode sa nepohybujete v skupinách, jedine ak ste rodina žijúca v jednej domácnosti.

🔴 Na parkoviskách a pri pohybe dodržujte bezpečnú vzdialenosť od iných osôb

🔴Dbajte o povinné nosenie rúšok na verejnosti.

🔴Pamätajte taktiež o nabitom mobilnom telefóne, v prípade, že sa vyberiete na túru samostatne, informujte o tom blízku osobu.Záchranári HS PIENAPu v poslednom obdobií prečistili viaceré turistické chodníky v oblasti Pienin. Na turistickom chodníku v prielome Dunajca záchranári odstránili väčšie kusy popadaných skál hlavne v oblasti masívu ,,Siedmich Mníchov,,.

🔴 Všetky turistické chodníky sú priechodné