Čistejšie Pieniny so Slovenskou sporiteľňou

Dňa 13. 9. 2922 pracovníci ústredia Slovenskej sporiteľne a.s., ktorí sú na TB pobyte v Chate Pieniny, v súčinnosti s Horskou službou PIENAP sa zúčastnili výstupu na Šafranovku. Turistika bola spojená s čistením turistických chodníkov a ich okolia. Nech pracovníci Slovenskej sporiteľne zostanú príkladom aj pre iných.