Čisté hory

Počas včerajšieho dňa záchranári HS PIENAPu čistili Pieniny od odpadkov. Tentokrát sme zaznamenali výrazne zníženie znečistenia odpadkami okolia turistických chodníkov, k čomu sa mohol taktiež pričiniť obmedzený pohyb turistov kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii.